fbpx

Szkody majątkowe i niemajątkowe

Nasza doświadczona kancelaria z Jeleniej Góry pomaga uzyskać odszkodowania za szkody majątkowe i niemajątkowe. Sytuacje te dotyczą najróżniejszych wypadków, w tym komunikacyjnych oraz w pracy. Za poniesione straty i krzywdy przysługuje ofierze stosowne świadczenie. Ubezpieczyciele jednak często próbują albo go uniknąć, albo zaniżają jego wartość. W takich przypadkach pomóc mogą specjaliści Volver.

Szkoda majątkowa i niemajątkowa – czym są?

Najprościej ujmując, trzeba wskazać, że szkodę można podzielić na dwie główne kategorie:

  • majątkową, wynikającą m.in. z uszkodzenia mienia, ale i kosztów leczenia, jakie ofiara musi ponieść, oraz utraty zdolności do zarabiania w obecnym zawodzie lub w ogóle (ma ona formę rzeczywistej straty i utraconych korzyści),
  • niemajątkową, nazywaną również krzywdą, czyli urazy psychiczne, związane m.in. z uczuciem bólu.

Szkoda majątkowa – kiedy o niej mówimy?

Zazwyczaj kojarzy się ona z uszkodzeniem lub zniszczeniem wartościowych przedmiotów (np. samochodu lub mieszkania). Jednak kategoria ta dotyczy też zdrowia fizycznego. W sytuacji gdy ofiara wypadku poniesie np. uszczerbek na zdrowiu, który nie jest trwały, mówi się o stracie rzeczywistej, wynikającej z kosztów związanych z powrotem do zdrowia. Chodzi m.in. o nierefundowane wizyty u lekarza, wykup leków, jak i opłacenie wszelkich zabiegów. Natomiast szkoda majątkowa skutkująca np. inwalidztwem wiąże się także z utraconymi korzyściami. Oznacza to, że ofiara wypadku nie będzie mogła np. wykonywać już danego zawodu, więc strona zobowiązana musi pokryć nie tylko straty rzeczywiste, ale i potencjalnie utracony przez taką osobę zarobek. Za to właśnie wypłaca się odszkodowanie.

Szkoda niemajątkowa – czym jest?

Nieco inaczej wygląda to w przypadku szkód niemajątkowych. Dotyczy ona sfery psychicznej poszkodowanego. Oba te rodzaje są ze sobą blisko związane ze względu na ciąg przyczynowo-skutkowy – uszczerbek na zdrowiu wiąże się z krzywdą ofiary. Może więc żądać zadośćuczynienia za uszkodzenia ciała lub naruszenie dóbr osobistych. W najgorszych przypadkach rodzina poszkodowanego ma prawo starać się o nie po jego śmierci.

Szkody majątkowe i niemajątkowe – skuteczna pomoc specjalistów

Jeśli byłeś ofiarą wypadku, najpewniej poniosłeś straty majątkowe, jak i niemajątkowe. W obu przypadkach przysługuje Ci stosowne świadczenie. Chcąc mieć pewność, że jego wysokość będzie adekwatna do krzywdy i wydatków, które poniosłeś, warto skorzystać z pomocy specjalistów, np. z naszej kancelarii z Jeleniej Góry. Pomożemy Ci uzyskać stosowne odszkodowanie i zadośćuczynienie.